Dr. Öğr. Üyesi HÜLYA ALBAYRAK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi HÜLYA ALBAYRAK

T: (0282) 250 7240

M halbayrak@nku.edu.tr

W halbayrak.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Deri ve Zührevi Hastalıkları
Ana Bilim Dalı:
Tıpta Uzmanlık
Üniversite: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2005-2010
Tez: Son on yılda kliniğimizde takip edilen Mycozis Fungoides vakalarının retrospektif değerlendirilmesi (2010)
Lisans
Üniversite: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:DÜZCE TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1999-2005
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
2014-
Araş. Gör. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI
2005-2010
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
UZMAN DR. DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ 2010-2014
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı /
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ALBAYRAK H., YANIK M. E., ERFAN G., ÖZNUR M., KULAÇ M., Lichen nitidus presenting with trachyonychia, Indian Journal of Dermatology, Venereology, and Leprology, vol. 83, 2017.
Vaka Takdimi SCI Erişim Linki
2. GÖKTAY F., ERFAN G., Çelik N. S., Öztürk C., Doruk T., ALBAYRAK H., YANIK M. E., Albayrak Ş., Early Cosmetic Results and Midterm Follow-up Findings of Rhinophyma Patients Treated With High-Frequency Electrosurgery and a Discussion on the Severity Assessment of the Disease, Journal of Cutaneous Medicine and Surgery, vol. 21, pp. 221-226, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. ALBAYRAK H., YANIK M. E., Dermoscopic appearance of hair casts., JOURNAL OF DERMATOLOGY, 2017.
Vaka Takdimi SCI
4. Göktay F., ERFAN G., Çelik N., ÖZTÜRK C., DORUK T., ALBAYRAK H., YANIK M. E., ALBAYRAK Ş., Early Cosmetic Results and Midterm Follow-up Findings of Rhinophyma Patients Treated With High-Frequency Electrosurgery and a Discussion on the Severity Assessment of the Disease., journal of cutaneous medicine and surgery, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. KAVAK A., YILMAZ M., ÇAM H. K., TUĞCU V., ALBAYRAK H., SAKIZ D., YILDIRIM Ü., Cutaneous metastasis in prostate cancer: Two cases with similar clinical findings, Journal of Cancer Research and Therapeutics, 2017.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
6. ŞENER Ü., YANIK M. E., ERBOĞA M., ALBAYRAK H., ERFAN G., GÜREL A., Alopesi Areatalı Hastaların Hematolojik Parametrelerinin Normal Populasyon ile Karşılaştırılması, Genel Tip Dergisi, vol. 26, pp. 41-41, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
7. ALBAYRAK H., YANIK M. E., ERFAN G., ÖZNUR M., KULAÇ M., Lichen nitidus presenting with trachyonychia, Indian Journal of Dermatology, Venereology, and Leprology, 2016.
Vaka Takdimi SCI-Expanded Erişim Linki
8. YANIK M. E., ERFAN G., ALBAYRAK H., KARA S. P., SOLMAZ D., KULAÇ M., Alopesi Areata Hastalarında Nötrofil Lenfosit Oranının ve Diğer İnflamatuar Parametrelerin Normal Popülasyon İle Karşılaştırılması, Genel Tıp Dergisi, vol. 26, pp. 46-49, 2016.
Özgün Makale
9. YANIK M. E., ERFAN G., ALBAYRAK H., TAŞOLAR M. K., ALBAYRAK Ş., GELİNCİK İ., KULAÇ M., Acitretin induced spiny follicular hyperkeratosis, Cutaneous and Ocular Toxicology, vol. 35, pp. 165-167, 2016.
Vaka Takdimi SCI-Expanded Erişim Linki
10. ALİAĞAOĞLU C., ATASOY M., ALBAYRAK H., YANIK M. E., AKTAŞ A., Scrofuloderma 30 years of experience from eastern Turkey, International Journal of Dermatology, vol. 54, pp. 612-613, 2015.
Editöre Mektup SSCI Erişim Linki
11. GÜLEÇ A. İ., ALBAYRAK H., KAYAPINAR O., ALBAYRAK E. S., Pityriasis rosea like adverse reaction to atenolol, Human & experimental toxicology, pp. 1-3, 2015.
Vaka Takdimi SSCI
12. GÜLEÇ A. İ., ALBAYRAK H., USLU E., BAŞKAN E., ALİAĞAOĞLU C., Pustular irritant contact dermatitis caused by dexpanthenol in a child, Cutaneous and Ocular Dermatology, vol. 34, pp. 75-76, 2015.
Vaka Takdimi SCI-Expanded
13. YANIK M. E., ERFAN G., ALBAYRAK H., TAŞOLAR M. K., ALBAYRAK Ş., GELİNCİK İ., KULAÇ M., Acitretin induced spiny follicular hyperkeratosis, Cutaneous and ocular toxicology, pp. 1-3, 2015.
Vaka Takdimi SCI-Expanded
14. ALBAYRAK H., GÜLEÇ A. İ., USLU E., BAŞKAN E., İNCE N., YAŞLI DİYABETİK HASTADA NORVEÇ UYUZU OLGUSU, Turkish Journal of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi, 2014.
Özgün Makale SSCI
15. ALİAĞAOĞLU C., TURAN H., USLU E., ALBAYRAK H., YAZİCİ S., KAYA E., Iododerma following topical povidone iodine application, Cutaneous and Ocular Toxicology, 2013.
Vaka Takdimi SCI-Expanded
16. TURAN H., GÖNEN İ., ALBAYRAK H., ALİAĞAOĞLU C., Acquired unilateral nevoid telangiectasia syndrome accompanied by chronic hepatitis B virus infection, Acta Dermatovenerologica Croatica, 2013.
Vaka Takdimi SCI-Expanded
17. ALİAĞAOĞLU C., TURAN H., ERDEN İ., ALBAYRAK H., ÖZHAN H., CENGİZ B., GÜRLEVİK Z., ALÇELİK A., BAŞAR C., Relation of Nickel Allergy with in Stent Restenosis in Patients Treated with Cobalt Chromium Stents, Annals of Dermatology, vol. 24, pp. 426, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
18. ARSLANYILMAZ Z., ALİAĞAOĞLU C., ALBAYRAK H., YANIK M. E., GÜVENÇ S. C., Darier disease with asymmetrical involvement of the leg, THE JOURNAL OF DERMATOLOGY, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
19. YANIK M. E., ALİAĞAOĞLU C., GÜVENÇ S. C., YILDIRIM Ü., ALBAYRAK H., Eruptive vellus hair cysts occurring on the ears, THE JOURNAL OF DERMATOLOGY, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
20. ALİAĞAOĞLU C., YANIK M. E., ALBAYRAK H., GÜVENÇ S. C., YILDIRIM Ü., Laugier Hunziker syndrome Diffuse large hyperpigmentation on atypical localization, JOURNAL OF DERMATOLOGY, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
21. ALİAĞAOĞLU C., YANIK M. E., ALBAYRAK H., GÜVENÇ S. C., YILDIRIM Ü., Laugier Hunziker syndrome Diffuse large hyperpigmentation on atypical localization, The Journal of Dermatology, vol. 35, pp. 806-807, 2008.
Vaka Takdimi SCI-Expanded Erişim Linki
22. ALİAĞAOĞLU C., YILDIRIM Ü., ALBAYRAK H., NADİR G., MEMİŞOĞULLARI R., KAVAK A., Melkersson Rosenthal syndrome associated with ipsilateral facial hand and foot swelling, Dermatology Online Journal, vol. 14, pp. 7-7, 2008.
Vaka Takdimi medline
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ALBAYRAK H., KARAALİ R., YANIK M. E., ARDIÇ E., EREN TOPKAYA A., ERDEM İ., A Skin Tuberculosis Case: Scrofuloderma, Turkiye Klinikleri Journal of Internal Medicine, cilt 2, ss. 45-48, 2017.
Vaka Takdimi TR DİZİN Erişim Linki
2. KARA S. P., AVCI O., ALBAYRAK H., TOPÇU B., YANIK M. E., SOLMAZ D., ERFAN G., REKÜRREN AFTÖZ STOMATİT TANILI HASTALARDA NÖTROFİL/LENFOSİT ORANI BİR AKUT FAZ REAKTANI OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?, Namık Kemal Tıp Dergisi, cilt 5, ss. 83-87, 2017.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. ERFAN G., ORAN M., METE R., GÜNEŞ H., ALBAYRAK H., YANIK M. E., TAŞOLAR M. K., TOPÇU B., KULAÇ M., Helicobacter Pylori pozitif alopesi areata ve vitiligo hastalarında Cag A ilişkisi, Abant Medical Journal, cilt 4, ss. 366-370, 2015.
Özgün Makale
4. TURAN H., ALİAĞAOĞLU C., USLU E., ALBAYRAK H., Psoriazisli Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Turkish Journal of Dermatology, 2013.
Özgün Makale
5. TURAN H., ALİAĞAOĞLU C., GÖNEN İ., ERDEM H., ALBAYRAK H., USLU E., Nadir Bir Lupus Vulgaris Komplikasyonu Skuamöz Hücreli Karsinom, Klimik Dergisi, 2013.
Vaka Takdimi
6. TURAN H., ARSLANYILMAZ Z., BULUR S., ACER E., USLU E., ALBAYRAK H., ASLANTAŞ Y., MEMİŞOĞULLARI R., PSORİAZİSLİ HASTALARDA SERUM ASİMETRİK DİMETİLARJİNİN ADMA VE YÜKSEK SENSİTİF C REAKTİF PROTEİN hsCRP SEVİYELERİ, DUZCE MEDICAL JOURNAL, 2013.
Özgün Makale
7. ALİAĞAOĞLU C., TURAN H., ERDEN İ., ALBAYRAK H., ÖZHAN H., ARSLANYILMAZ Z., Relation of Nickel Allergy with in Stent Restenosis in Patients Treated with Cobalt Chromium Stents, Ann Dermatol, 2012.
Özgün Makale SCI
8. Gürlevik Z., ERDEM H., YANIK M. E., ALBAYRAK H., Şahin F., Pitriyazis versikoloru taklit eden konfluent ve retikülepapillomatozis olgusu, Konuralp Tıp Dergisi, cilt 4, ss. 39-41, 2012.
Vaka Takdimi ESCI: Emerging Sources Citation Index
9. ARSLANYILMAZ Z., ALİAĞAOĞLU C., ALBAYRAK H., YANIK M. E., GÜVENÇ S. C., Ectopic Nail without Trauma, Duzce Medical Journal, 2012.
Özgün Makale
10. KÜÇÜKÇAKIR O., ALİAĞAOĞLU C., TURAN H., YANIK M. E., ARSLANYILMAZ Z., ACER E., ALBAYRAK H., GÖNEN İ., Retrospective evaluation of patients with herpes zoster followed up in our department between 1999 2010, TÜRKDERM, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
11. ARSLANYILMAZ Z., ALBAYRAK H., GÜVENÇ S. C., YANIK M. E., KANDİŞ H., İopromide Bağlı Akut Generalize Ekzantematöz Püstülozis, Duzce Medical Journal, 2011.
Özgün Makale
12. ALİAĞAOĞLU C., YILDIRIM Ü., ALBAYRAK H., ÖZÇELİK D., PRIMER CUTANEOUS ACTINOMYCOSIS IN DIABETIC PATIENTS, Turkish Journal of Geriatrics, 2011.
Özgün Makale SSCI
13. ERDEM H., GÜVENÇ S. C., ALBAYRAK H., YANIK M. E., ARSLANYILMAZ Z., Sistemik Steroid Tedavisi ile Tetiklenen Rozesave Tinea Corporis Birlikteli i, KONURALP TIP DERGİSİ, 2011.
Vaka Takdimi
14. GÜVENÇ S. C., ALİAĞAOĞLU C., YANIK M. E., ALBAYRAK H., KÜÇÜKÇAKIR O., Dexamethasone induced lupus miliaris disseminatus faciei a case report, DUZCE MEDICAL JOURNAL, 2010.
Vaka Takdimi
15. KÜÇÜKÇAKIR O., ARSLANYILMAZ Z., ALBAYRAK H., YANIK M. E., DİSSEMİNE SÜPERFİSYAL AKTİNİK POROKERATOZ, KONURALP TIP DERGİSİ, 2010.
Özgün Makale
16. ALBAYRAK H., ALİAĞAOĞLU C., GÜVENÇ S. C., YANIK M. E., KÜÇÜKÇAKIR O., ARSLANYILMAZ Z., Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Kliniğinde Son 10 Yılda Takip Edilen Mycosis Fungoides Vakalarının Retrospektif Değerlendirilmesi, DUZCE MEDICAL JOURNA, 2010.
Özgün Makale
17. AYDIN Y., KUDAŞ Ö., KIR S., ALBAYRAK H., GÜNGÖR A., COŞKUN H., CELBEK G., ARSLANYILMAZ Z., Iatrogenic Cushing Syndrome Due to Unrestrained Topical Steroid Usage in an Adult Patient with Psoriasis Case Report, Turkiye Klinikleri J Endocrin, 2010.
Vaka Takdimi SCI-Expanded
18. ÖNDER E., ALBAYRAK H., ARSLANYILMAZ Z., AYDIN Y., İlaçlara Bağlİ Stevens Johnson Sendromu, Duzce Medical Journal, 2010.
Özgün Makale
19. ARSLANYILMAZ Z., KÜÇÜKÇAKIR O., YANIK M. E., KUZEY M. A., ALBAYRAK H., Jeneralize Liken Nitidus, Duzce Medical Journal, 2010.
Özgün Makale
20. ARSLANYILMAZ Z., ALBAYRAK H., YANIK M. E., GÜVENÇ S. C., ŞAHİN A. F., Jüvenil Pitriyazis Rubra Pilaris Vaka Sunumu, Duzce Medical Journal, 2010.
Vaka Takdimi
21. YANIK M. E., ALİAĞAOĞLU C., TURAN H., ARSLANYILMAZ Z., ALBAYRAK H., GÖNEN İ., Son 10 yılda kliniğimizde takip edilen liken planus olgularının retrospektif değerlendirilmesi, TIP ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2010.
Özgün Makale
22. GÜVENÇ S. C., ALBAYRAK H., YANIK M. E., YILDIRIM Ü., KAVAK A., Berrak Hücreli Akantom Olgu sunumu, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009.
Özgün Makale
23. YANIK M. E., GÜVENÇ S. C., ALBAYRAK H., YILDIRIM M., ALİAĞAOĞLU C., Diltiazeme Sekonder Gelişen Akut GeneralizeEkzantematiz Püstülozis Vakası, KONURALP TIP DERGİSİ, 2009.
Vaka Takdimi
24. KÜÇÜKÇAKIR O., ALİAĞAOĞLU C., GÜVENÇ S. C., YANIK M. E., YILDIRIM Ü., ALBAYRAK H., Dissemine Rekürrent İnfundibulofolikulit Olgusu, Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 2009.
Özgün Makale
25. ALBAYRAK H., YANIK M. E., GÜVENÇ S. C., KÜÇÜKÇAKIR O., YILDIRIM M., Eozinofilik Sellülit Wells Sendromu Olgu Sunumu, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009.
Vaka Takdimi
26. ALBAYRAK H., YANIK M. E., GÜVENÇ S. C., YILDIRIM Ü., ALİAĞAOĞLU C., Nadir Görülen Yüzde Baskın Steatokistoma Multipleks Vakası, Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 2008.
Vaka Takdimi
27. KAVAK A., ALBAYRAK H., Subcorneal Pustular Dermatosis and IgA Pemphigus, Turkiye Klinikleri J Dermatol, 2008.
SCI-Expanded
28. ALİAĞAOĞLU C., GÜLEÇ A. İ., YILDIRIM Ü., ALBAYRAK H., IS PRURUTIS TRIGGER BANDLIKE PATTERN DARIER DISEASE POSITIVE KOEBNER PHENOMENON, European Journal of General Medicine, 2007.
Özgün Makale SSCI
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YANIK M. E., ALBAYRAK H., ERFAN G., AYDIN M., EREL Ö., BİÇER C., TOPÇU B., TÜLÜBAŞ F., A novel oxidative stress marker disulfide thiol ratio new evidence of oxidative stress in vitiligo, 13th EADV SPRING SYMPOSİUM (07.11.2016-10.11.2016).
Özet bildiri
2. ALBAYRAK H., YANIK M. E., KARA S. P., SOLMAZ D., ERFAN G., KULAÇ M., Neutrophil Lymphocyte Ratio in Vitiligo Patients, 25th EADV CONGRESS (28.10.2016-02.11.2016).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. YANIK M. E., TURAN H., ALBAYRAK H., USLU E., ALİAĞAOĞLU C., OKTAY M., Capesitabin Lapatinip kombinasyonunun sebep olduğu radyasyon RECALL dermatiti, Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu (18.11.2015-22.11.2015).
Poster
2. ALBAYRAK H., YANIK M. E., TURAN H., BAŞKAN E., ALİAĞAOĞLU C., Kapesitabin Lapatinip in indüklediği piyojenik granülom benzeri lezyonlar, Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu (18.11.2015-22.11.2015).
Poster
3. ALBAYRAK H., KAVAK A., nuray y., YANIK M. E., ALİAĞAOĞLU C., Kırsal bölge Yığılca daki okul çocuklarında Pedikülozis Kapitis epidemiyolojisi, Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara (18.11.2015-22.11.2015).
Poster
4. YANIK M. E., KAYA M., ALBAYRAK H., TURAN H., ALİAĞAOĞLU C., Median raphe kisti Bir olgu sunumu, Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu (18.11.2015-22.11.2015).
Poster
5. ALBAYRAK H., YANIK M. E., ERFAN G., KULAÇ M., Nadir görülen bir birliktelik Liken nitidus ve yirmi tırnak distrofisi, Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu (18.11.2015-22.11.2015).
Poster